Utveckling och införande av system för utveckling

Sedan 2014 har vi arbetat med projektledning och IT-arkitektur, varav de senare åren inom Enterprise-segmentet. Fredrik är heltidsanställd på Capgemini och tar inga nya uppdrag vid sidan om det.

Fredrik är fil.kand personalvetare och har en Executive MBA i Entreprenörskap från Henley Business School i London. 


Psykologiska konsultationer

Sedan 2021 erbjuder vi psykologiska privatkonsultationer - framförallt till barn och deras familjer. Behandlingen utförs utifrån barnets och familjens perspektiv och det sker oftast i familjens hemmiljö. 

Jessica är legitimerad Psykolog.

Bolagsstämmotjänster

Sedan 2003 assisterar vi vid bolagsstämmor på vid svenska börsbolag. Det innebär att att vi medverkar vid årsstämmor och extrastämmor, granskar fullmakter, ansvar för inpassering och rösträkning. Arbetet startades av Stig, som sedan involverade Fredrik och nu är Adam med som den första i den tredje generationen bolagsstämmorkonsulter.


Adam läser juristprogrammet på Juridicum i Uppsala.


Webbbyråtjänster -  Acord Media

Under namnet Acord Media erbjuder vi effektiva, konverterande och moderna hemsidor som skapar minnesvärda "första intryck". De leder i sin tur till fler möjligheter för våra kunder. Arbetets drivs av Ruben, Malte, Mio och Jacob sedan 2022.


Presentboken Ovillkorlig

Kvinnor behöver ovillkorlig kärlek och män förväntar sig ovillkorlig respekt. När vi är förälskade ger vi det naturligt, men med tiden falnar förälskelsens glöd och vi ändrar vår kommunikation.

Boken beskriver i enkla ordalag hur du bryter mönstret och får tillbaka din fantastiska relation. Vill du förbättra eller få en ny relation ger boken dig grunderna i hur du kan visa uppskattning på ett kärleksspråk som din partner eller kollega verkligen förstår.

Ulrika är fil. kand presonalvetare.Fredrik Arvas

Fredrik är IT-arkitekt och teknisk projektledare med uppdrag inom bl.a. statliga IT-avdelningar. 

Jessica Leijer

Jessica är leg. psykolog med inriktning på barnpsykologi.

Adam Arvas

Adam studerar till jurist på Juridicum i Uppsala.

Ulrika Arvas

Ulrika är personalvetare och arbetar med att skapa strukturella förändringar för människor som fastnar i regelverken mellan stat, kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Stig Arvas

Stig är konsult med en lång erfarenhet inom IT och fastighetsrenovering.

Vill du bli en av oss?

Kontakta Fredrik! 0708145595